Viti iViti 2022 ishte jashtëzakonisht i vështirë, veçanërisht për eksportet ndërmarrjeve. Tai epidemitë COVID-19ende nuk ka fund në horizont, kostoja e lëndëve të para vazhdon të rritet dhe transporti detar u rrit në qielle kështu me radhë.

Por oekipi juajgjithmonëpërmbahensndaj konceptit të''Pmirësia së pari,Nndonjëherë i kënaqur,dhe te ProvideBpasSshërbimitek tona Ckonsumatorët'', dhe hadfitoinjë pasnjëtjera porosi jashtë shtetit. Në gjysmën e parë të këtij viti, ne jemi agresivë dhe proaktivë. Nën certifikimin e rreptë të klientit amerikan, ne mundëm shumë konkurrentë dhe morëm 6 nivele të lartaDshtresa e dyfishtëFvajhyrjeMendeBR/II-1100porositë, hapi tregun amerikan dhe fitoi lavdërimet unanime të klientëve.

 

1
2
3
4

Koha e postimit: 23 shtator 2022